Galerie

Yamaha YZF-R6 (RJ09)

Yamaha XS750 (Bj. 1978)